Bestuur

Het op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangewezen bestuur van de vereniging ligt momenteel bij de volgende bewoners:

 

Roy Soeters - Voorzitter ( voorzitter@waardeiland.nl )

Carlian van Klarenbosch - Blom - Secretaris ( secretaris@waardeiland.nl )

Geert Slegtenhorst - Penningmeester ( penningmeester@waardeiland.nl )

Vacature - Bestuurslid Activiteiten ( activiteiten@waardeiland.nl )

Jordy Houtman - Bestuurslid ICT ( ict@waardeiland.nl )