Nieuwsberichten

De nieuwssectie publiceert graag ook uw vermeldenswaardige nieuwsfeiten.
Stuur uw bijdrage aan redactie@waardeiland.nl en wellicht verschijnt uw nieuwsbericht onder vermelding van auteur en datum hier!
 • Halloween 2019

  12 oktober
  Dit jaar wordt Hallowe’en 2019 op het Waardeiland op zaterdag 26 oktober gevierd.Lees meer
 • GEEN garage sale op 28 september

  24 september
  Helaas gaat de Garage sale niet door. De weersvooruitzichten zijn slecht en er is weinig animo. De voor zaterdag 28 september geplande garage sale gaat dus niet door.Lees meer
 • BURENDAG 28 september

  24 september
  Als u wilt weten welke wijkjes aan de Burendag meedoen, dan weet Steven Blok, secretaris van de Vereniging Waardeiland via secretaris@waardeiland.nl daarover het meeste. U kunt zich ook nog bij hem opgeven voor uw wijkje. Laat ons allen een mooie Burendag vieren.Lees meer
 • DONATIES 100 JAAR WAARDEILAND LOOPT NAAR WENS

  24 september
  U weet inmiddels dat het Waardeiland dit jaar precies 100 jaar bestaat en dat het bestuur van de Vereniging Waardeiland het idee heeft opgevat om u een blijvende herinnering te geven voor dit heugelijke feit.Lees meer
 • AED Paraat

  24 september
  Op zaterdag 21 augustus is de AED onthuld en voor alle Waardeilanders paraat. Alle leden krijgen binnekort via hun e-mail adres alle relevante informatie  en een gebruiksaanwijzing. Open daarom uw berichten van de Vereniging Waardeiland om deze informatie niet te missen.Lees meer
 • Nieuwsbrief September

  05 september
  De Nieuwsbrief van september is verstuurd. Kijk in spam-box, wanneer u wel geabonneerd bent, maar geen Nieuwsbrief ontvangt. Lees meer
 • Nieuwe berichten

  09 augustus
  Er zijn nieuwe berichten over de AED, de BBQ en de Garage Sale. Log in voor meer informatie.Lees meer
 • Zomerborrel 19 juli

  07 juli
  De zomerborrel staat gepland voor vrijdag 19 juli. U kunt zich inschrijven via deze link. Dan zullen we weer van 18.30-20.30 uur onder het genot van een drankje bijpraten, kennismaken met nieuwe leden en buurttips en vakantieplannen delen.  De kosten bedragen EUR 5,00 per volwassene. Hiervoor krijgt u uiteraard wel 2 drankbonnen. Extra drankbonnen zijn uiteraard verkrijgbaar, voor EUR 2,50 per stuk. Kinderen zijn kosteloos en krijgen limonade of een pakje drinken (geen drankje aan de bar). Wel graag even aanmelden in verband met de boodschappen. Tijdens de borrel zullen er broodjes kroket worden verkocht.Lees meer
 • Wijktafel energietransitie

  07 juli
  Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal bewoners van het eiland het initiatief genomen een wijktafel energietransitie op te richten. Een van de belangrijke onderdelen van de energietransitie is het duurzaam maken van de woningen, zodat ze zo weinig mogelijk energie gebruiken. Goede isolatie van de woningen is daarom belangrijk. De woningen op ons eiland zijn in verschillende jaren gerealiseerd in een aantal overzichtelijke bouwstromen. Voor die bouwstromen golden toen verschillende isolatienormen.Lees meer
 • Hoorzitting Schiphol

  22 april
  Zoals eerder al bericht, was de Vereniging in het verleden betrokken in het Kaagbaancluster. Vanuit dit clusetr onderstaand bericht ter informatie:Lees meer
 • Schiphol

  13 april
  In het verleden is vanuit de Vereniging Waardeiland enige betrokkenheid geweest in het 'Kaagbaancluster'. De laatste tijd echter niet meer. Hiervoor zoeken we een ambassadeur, om mee te praten in dit cluster.Lees meer
 • Impressie Algemene Leden Vergadering 14 maart 2019

  21 maart
  Op donderdag 14 maart vond in Huize Roomburgh de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Naast het bestuur waren er ongeveer 35 leden aanwezig. Een impressie van de ALV, de dia's van de presentatie en het gesproken woord bij de presentatie zijn via onderstaande links:Lees meer
 • Wijkschouw

  13 februari
  Op 13 oktober heeft de wijkschouw plaatsgevonden onder leiding van Mieneke en Wim zijn de heren van de gemeente rondgeleid over het eiland en zijn vele aandachtspunten doorgenomen. Deze zijn allemaal verwerkt in een rapport dat hier te vinden is.Lees meer
 • De beste wensen voor 2019

  03 januari
  Het bestuur van de Vereniging Waardeiland wenst alle leden van de Vereniging Waardeiland en alle bewoners op het Waardeiland een heel fijn, voorspoedig, gezellig maar vooral zeer gezond 2019. En wij hopen u natuurlijk in 2019 weer te treffen op één van onze gezellige events.Lees meer
 • Leiden 2040 Week van het Stadsgesprek

  21 november
  Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente Leiden is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk, praat en schets ook mee hoe Leiden er straks uitziet. Volgende week vindt de Week van het Stadsgesprek Leiden 2040 (24 tot en met 30 november) plaats en gaan Leidenaren met elkaar in gesprek en maken ze keuzes over verschillende onderwerpen. Het wordt een week met een interactief en afwisselend programma. Iedereen is van harte welkom.Lees meer
 • Uw stem kan levens redden!

  11 november
  Bent u klant of lid bij de Rabobank. Stem dan alstublieft via website www.dichterbijleidenkatwijk.nl  op onze wens nummer 30 in Leiden van Vereniging Waardeiland. Zoals eerder vermeld: wij willen 3 AED’s aanschaffen omdat een AED het verschil kan maken tussen leven en dood. Iedere stem is 15 euro waard dus gun alle bewoners een grotere overlevingskans bij een hartstilstand. Geen lid of klant? Deel dan dit bericht met familie, vrienden en kennissen.Lees meer
 • Stelt u zich eens voor: uw partner of kind krijgt een hartstilstand. Weet u wat u moet doen?

  06 november
  Zeer waarschijnlijk is het antwoord: nee. De cijfers liegen er niet om, maar de overlevingskans stijgt aanzienlijk met de komst van AED(’s) in combinatie met reanimatie. Daarom komt de Vereniging Waardeiland in actie om AED’s en daarbij behorende reanimatiecursussen voor Waardeilanders mogelijk te maken. Hiervoor is best veel geld nodig. We zijn dan ook super trots en blij dat we genomineerd zijn voor het Rabobank Wensenfonds na onze aanvraag en wens om 3 AED’s op het Waardeiland mogelijk te maken. Dit brengt ons hopelijk dichterbij ons doel.  Vanaf 9 november kunnen leden en klanten van de Rabobank hun stem uitbrengen op de genomineerde wensen. We roepen u dan ook van harte op om massaal uw stem uit te brengen én onze nominatie te delen bij vrienden, familie en kennissen.Lees meer
 • Uitnodiging 15 november: denkt u mee over de nieuwe parkeervisie van de gemeente Leiden?

  20 oktober
  We hebben uw ervaring met én mening over fiets- en autoparkeren nodig. Daarom nodigt de gemeente Leiden u uit om op 15 november deel te nemen aan het parkeerpanel van inwoners/bedrijven en instellingen uit Leiden. In het parkeerpanel ontmoet u andere inwoners/vertegenwoordigers uit de stad. Samen gaat u in gesprek over parkeeronderwerpen die nu en in de toekomst gaan spelen. Lees meer
 • Aankondiging Wijkschouw 2018

  01 oktober
  Op zaterdag 13 oktober organiseert de gemeente Leiden in samenwerking met de Vereniging Waardeiland weer een Wijkschouw op ons eiland. Een Wijkschouw wordt in alle wijken van Leiden gehouden en de laatste op het Waardeiland was in de herfst van 2016.Lees meer
 • Oproep: trekkers gezocht voor Waardeiland Burendag 2018

  06 september
  Op zaterdag 22 september is het weer Nationale Burendag en dat willen we ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vorig jaar hebben we een nieuwe invulling gegeven aan burendag en het Waardeiland in 12 buurtjes verdeeld. Voor ieder buurtje is toen een trekker gezocht. De trekker is verantwoordelijk voor de invulling van de burendag in zijn/haar wijkje. Dit houdt in dat er totale vrijheid is waarvoor te kiezen. Het kan een gezellig koffiedrinken zijn maar ook kan gekozen worden voor een borrel. De bedoeling is uiteindelijk een ontmoeting met directe buren op een gezellige manier. Vorig jaar is dit een groot succes gebleken en de vereniging is dan ook zeer content dat er nu al vanuit zeven buurten al een trekker zich heeft aangemeld. Nu de vijf overgebleven buurten nog! Lees meer
 • Privacybeleid Vereniging Waardeiland

  25 mei
  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Vereniging Waardeiland wil graag voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen voor de omgang met uw persoonsgegevens. In ons hier beschreven privacybeleid kunt u lezen hoe wij om gaan met uw NAW1 -gegevens en waar we ze voor gebruiken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat onze vereniging aantoonbaar moeten kunnen maken dat zij toestemming heeft om uw persoonsgegevens te verwerken en dat wij een functionaris gegevensbescherming hebben benoemd. De functionaris gegevensbescherming is de secretaris van het bestuur. Hij is te bereiken via e-mail adres secretaris@waardeiland.nl.Lees meer
 • Presentatie nieuwe bestuur ALV 7 maart j.l.

  19 mei
  Bekijk hier de presentatie van het nieuwe bestuur zoals gegeven tijdens de ALV op 7 maart j.l. Heeft u nog vragen, ideeën of opmerkingen hierover? We horen het graag. Laat het weten via secretaris@waardeiland.nlLees meer
 • Nieuw bestuur treedt aan

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bestuur onder leiding van Paul Willems verslag gedaan over alle zaken die betrekking hadden op 2017. Het was al eerder bekend dat 5 bestuursleden zouden aftreden en dat 5 kandidaten zich voor een bestuursfunctie hadden gemeld. Tijdens de ALV werd unaniem ingestemd met de benoeming van de 5 kandidaten tot nieuw bestuurslid en werd decharge verleend aan de 5 aftredende bestuursleden. Wilt u meer weten over het nieuwe bestuur dat bestaat uit Roy Soeters, Steven Blok, Geert Slegtenhorst, Edwin Mullie, Mechteld van Veen-Oudenaarden en Annemiek Visser-Verbaan en hun visie en plannen voor 2018? Dan kunt u de presentatie hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Jaaroverzicht 2017

  08 maart
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 heeft het bstuur, zoals gebruikelijk, weer verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in de relatis met de Gemeente Leiden, politie en aangrenzende wijkverengingen. Daarnaast heeft het bestuur een voorstel voor een bestemming van het vernogen van de vereniging en de jaarcijfers gepresenteerd. Beiden zijn goedgekeurd. Het jaaroverzicht kan je hier downloaden als PDF. Om dit bestand te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn op de website.Lees meer
 • Waardeiland positief in de krant

  08 maart
  Op de dag van de Algemene Leden Vergadering, 7 maart 2018, verscheen er in het Leidsch Dagblad een twee pagina's tellende artikel over het Waardeiland. Het artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen die Vereniging Waardeiland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast bevat het artikel een beschrijving van de ontwikkelingen van de woonwijk sinds haar ontstaan. Het artikel is hier te downloaden.Lees meer
 • Waardeiland één van de veiligste wijken van Leiden

  28 februari
  Ieder jaar vraagt het bestuur aan wijkagent Ruud Gijbels om een overzicht van meldingen op en over het Waardeiland. Deze meldingen kunnen bestaan uit officiele aangiftes, telefoontjes naar het alarmnummer, maar oom uit tweets of andere berichtgeving die door de politie wordt opgenomen. Door deze meldingen jaar op jaar met elkaar te vergelijken krijgen we een overzicht van de veiligheid in onze wijk.Lees meer
 • Artikel Leids Dagblad over tweede ontsluiting Waardeiland

  23 februari
  Naar aanleidiing van een brief van het Bewonerscomité Laan der Verenigde Naties aan de gemeenteraad verscheen er vandaag een stuk in het Leids Dagblad met de titel: ’Eiland’ verdeeld over tweede brug. Het comité doet een voorstel voor de opening van de Domela Nieuwenhuisbrug voor autoverkeer. Deze plannen zijn niet nieuw. Zij keren met een zekere regelmaat terug.Lees meer
 • Het sociaal wijkteam

  21 februari
  Tijdens de Eilandsoos op 15 februari hielden 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam een presentatie over hun werk.Lees meer
 • Overleden

  23 januari
  Tot groot verdriet van velen is op 17 januari jongstleden een van onze medebewoners, mr Robert Pierre Jarig Jean Corbeau, thuis in de Oxfordlaan 43 overleden. Geboren op 11 november 1931 in Bandung, Indonesië, behoorde Corbeau tot de eersten zo niet de eerste bewoner van het Waardeiland. Geëerd met een aubade tijdens ons 40-jarig lustrum in 2016 was Corbeau zowel fysiek als psychisch tot in zijn laatste dagen bij de tijd. Wij wensen de familie Corbeau heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. Bestuur WaardeilandLees meer
 • Antwoord PostNL inzake sanering brievenbussen Leiden

  12 november
  Het bestuur van Vereniging Waardeiland heeft namens 49 bewoners een brief aan PostNL geschreven naar aanleiding van de voorgenomen sanering van 51 brievenbussen in Leiden. Onder deze 51 brievenbussen valt ook de brievenbus aan de Aletta Jacobslaan. De brief met ondertekenaars kunt u hier inzien.Lees meer
 • Hinkelbaan op het Troelstraplein

  12 november
  Daar is hij eindelijk: de hinkelbaan op het Waardeiland. Mieneke van Dooren is drie jaar bezig geweest om een hinkelbaan op het eiland te krijgen en met succes! Sinds vorige week is er bij de schommel op de hoek van het Troelstraplein en de Aletta Jacobslaan een hinkelbaan.Lees meer
 • Informatieavond Afvalbeleid

  11 november
  De gemeente Leiden heeft een nieuwe nota afvalbeleid geschrevenen daar de wijkverenigingen over geinformeerd middels een brief. Voor de volledige nota verwijst de gemeente naar haar website www.leiden.nl/afval.Lees meer
 • Vernieuwing Bestemmingplan Oost

  11 november
  Naar aanleiding van het huis aan huisbericht van de Gemeente Leiden inzake het komend bestemmingsplan heb ik het gedeelte dat het Waardeiland betreft doorgenomen.Lees meer
 • Brief aan PostNL inzake sanering brievenbussen

  28 oktober
  Naar aanleiding van plannen tot het saneren van de PostNL brievenbussen in Leiden heeft Eric van de Craats het initiatief genomen een voorstel aan PostNL te doen. Dit voorstel is beschreven in een concept brief die tussen 17 en 26 oktober door 49 leden van Vereniging Waardeiland digitaal is ondertekend. Gedurende dat proces kwam er nieuwe informatie binnen, waardoor het concept is aangepast. Vandaag is de brief, met in de bijlage de lijst met ondertekenaars, door het bestuur aangetekend verstuurd aan PostNL. We zijn benieuwd naar hun reactie en zullen deze op de website en in de nieuwsbrieven vermelden. Via deze link kan je de brief bekijken.Lees meer
 • Alternatief voorstel sanering Brievenbus Aletta Jacobslaan.

  17 oktober
  PostNL past de komende tijd het netwerk van brievenbussen aan. Globaal gaat het om een halvering van het aantal brievenbussen. De reden voor de aanpassing is dat er in Nederland steeds minder post verstuurd wordt. “Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk,” aldus een woordvoerder van het postbedrijf.Lees meer
 • Nieuwe bestuursleden

  14 oktober
  Op de komende ALV, die in maart 2018 gehouden zal worden, zullen een aantal bestuursleden af treden. Daarom is het bestuur op zoek naar opvolgers!Lees meer